Yrityksen edunsaajien merkitseminen kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulee 1.7.2019 alkaen ilmoittaa kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajansa. Edunsaajana on rahanpesulain mukaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia tai joka käyttää suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin osuutta yrityksen äänioikeuksista toisen yrityksen kautta. Edunsaajana voi myös olla henkilö, joka käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella.

Avoimet yhtiöt ja kommandiitti yhtiöt tekevät ilmoituksen vain siinä tapauksessa, että edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ovat rajattu kokonaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Ilmoitus kaupparekisteriin täytyy tehdä 1.7.2019 – 1.7.2020. Tämän jälkeen ilmoitus tehdään aina silloin, kun tiedot edunsaajista muuttuvat. Ilmoitus on maksuton ja se tehdään YTJ-palvelussa. Rekisteriin merkitään esimerkiksi edunsaajan nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotimaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Ilmoitusvelvollisuus ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.  Nämä edellyttävät, että yritys sekä tunnistaa että ilmoittaa rekisteröitäväksi tosiasialliset edunsaajansa ja pitää tiedot ajan tasalla. Tietoja edunsaajista voivat saada vain ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Kirjoittaja

Pia Hatinen

Pia Hatinen

Specialist Accounting & Tax Compliance, KLT

+358 40 455 3444
pia.hatinen@tuokko.fi

Profiiliin

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. On suositeltua käyttää uusimpia selainversioita. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää