Tuokon tarina

Tuokko

Tuokko on vuonna 1971 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka on kasvanut Suomen suurimmaksi perheyritykseksi alallaan. Tuokko työllistää Suomessa sekä Virossa lähes 90 taloushallinnon, tilintarkastuksen, verotuksen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaista. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Aluetoimistomme Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella tarjoavat kattavasti palveluita ympäri Suomen.

Oy Tuokko Ltd on PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö.

Missiomme on olla luotettava ja mutkaton kotimainen asiantuntija. Kannustamme ja autamme onnistumaan sekä onnistumme joukkueena.

Visiomme on tarjota koko elinkaaren kestävä yrityskumppanuus, jonka keskiössä ovat hyvinvoivat ihmiset.

Arvomme

Asian­tuntemus

Asiantuntemus on toimintamme ydin. Kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti pääomaamme – ammattitaitoa ja osaamista. Seuraamme tarkasti aikaa ja sopeudumme ketterästi alati muuttuvaan toimintaympäristöön.

Palvelu­alttius

Palvelussa annamme aina parastamme. Kohtaamisissa toimimme rehellisesti ja ystävällisesti, ja suhtautumisemme on arvostavaa ja myönteistä. Vuorovaikutuksessa olemme aidosti läsnä, kuuntelemme, oivallamme ja löydämme yhdessä vastaukset.

Luotettavuus

Olemme riippumattomia ja käsittelemme tietojamme luotettavasti. Noudatamme lainsäädäntöä ja alan säännöksiä. Reagoimme, pysymme sovituissa aikatauluissa ja pidämme asianosaiset ajan tasalla. Toimimme rohkeasti tunnustaen myös virheemme osana inhimillistä kasvua.

Joukkuepeli

Toimimme yhtenä joukkueena, kunnioitamme erilaisuutta ja autamme toisiamme loistamaan. Olemme yksi Tuokko-perhe, ylpeä ja huolta pitävä jokaisesta jäsenestämme.

Historia

1971

Vuonna 1971 KHT Yrjö Tuokko aloitti
tilintarkastusuransa perustamalla omaa nimeään kantavan yrityksen Tilintarkastustoimisto Yrjö Tuokko Ky:n. Toiminta alkoi yhden miehen tilintarkastustoimistona espoolaisen omakotitalon ullakkohuoneessa. Ensimmäiset tilintarkastusasiakkaat olivat kuljetusalaa edustavat valtakunnalliset järjestöt ja yhtiöt. Tämä sen vuoksi, että ennen KHT-tutkinnon suorittamista Yrjö Tuokko toimi lähes kymmenen vuotta taloushallinnon johtotehtävissä. Pian toiminta laajeni ja ullakkohuoneesta muutettiin 1970-luvun puolessa välissä Helsingin keskustaan. Henkilökuntaa oli tuolloin noin 10 ja asiakaskunta käsitti lähes 500 asiakasta, jotka edustivat eri yritysmuotoja.

1984

Vuonna 1984 hankimme omaksi
toimitilakiinteistöksi rantahuvilan Villa Neoviuksen, koska toiminta ja henkilökuntamme jatkoivat tasaista kasvua. Muuton aikaan henkilökuntamme oli tuplaantunut ja asiakkaidemme lukumäärä lähenteli tuhatta.
Myös tilintarkastusalan kansainvälistyminen käynnistyi 1980-luvulla kansainvälisten tilintarkastusketjujen jalkautuessa Suomeen.
Ensimmäinen kansainvälinen yhteistyökumppanimme oli Grant Thornton –ketju. Yhteistyömme jatkui 1990-luvun alkuun asti. Lisäksi perustimme konkurssipesien tarkastuksiin ja muihin erityistarkastuksiin erikoistuneen tarkastusryhmän. Tarkastusryhmän perustaminen ajoittui oikeaan aikaan 1990-luvun lamaa ajatellen.

1990

1980-luvun loppua ja erityisesti 1990-luvun alkupuolta leimasi talouselämässä lähimain holtiton meno. Yritysten velkaantuminen pääpainoisesti ulkomaisella luotonotolla, jatkuva turbulenssinomainen hintojen, korkojen ja arvojen nousu sekä yli 30 % devalvaatio olivat tekijöitä, jotka romahduttivat talouden ennennäkemättömään lamaan. Tämä johti tuhansien yritysten konkursseihin ja sitä kautta omaisuuden uusjakoon jopa niin, että eräät instituutioina pidetyt yksiköt hävisivät talouselämämme kartalta. Olemme olleet mukana yli 2000 erityistarkastuksessa. Joukossa on lähes kaikki miljardiluokan konkurssit Suomessa. Konkurssi sinänsä on talouselämään kuuluva ilmiö, ja useimmat konkurssit ovat väistämätön seuraus muuttuneista olosuhteista.

1992

Suomalaisten yritysten toiminta Virossa kasvoi, kun Viro itsenäistyi vuonna 1991. Näimme tarpeen suomalaisia yrityksiä ymmärtävälle tilitoimistotoiminnalle, jonka takia perustimme vuonna 1992 Tallinnaan tytäryhtiömme Tuokko OÜn. Tuokko OÜ työllistää tällä hetkellä 18 henkilöä.

1995

Aloitimme 1990-luvun puolivälissä yhteistyön Deloitte –ketjun kanssa. Yhtiön nimeksi otettiin Tuokko Deloitte & Touche Oy. Yhteistyömme jatkui vuoteen 2001 asti, jolloin toiminimeksemme vaihdettiin Tuokko Tilintarkastus Oy. Lisäksi 1990-luvulla aloitettu EU-instituutioiden ja EU:n projektirahoituksen tarkastus tuli osaksi toimintaamme. Olimme viisi vuotta Euroopan investointipankin tilintarkastajina – yhden vuoden peräti tilintarkastajien puheenjohtajana. Tässä yhteydessä osallistuimme myös EU-varojen käyttöä koskeviin tarkastuksiin useissa jäsenmaissa mm. Hollannissa, Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

2000

Suomen toimintaa laajennettiin taloushallinnon ulkoistamispalveluiden suuntaan Viron kokemusten innoittamana vuonna 2002. Konserniin ostetut kaksi tilitoimistoa saivat yhteiseksi nimekseen Tuokko Laskenta Oy. Vuonna 2003 yrityksessämme toteutetiin sukupolvenvaihdos. Yrjö Tuokko siirsi perustamansa yrityksen omistuksen lapsilleen Pialle ja Timolle. Yrjö Tuokko Oy:n nimi muutettiin Tuokko Yhtiöt Oy:ksi vuonna 2009. Samana vuonna valitsimme myös uudeksi kansainväliseksi yhteistyöorganisaatioksi PFK International- ketjun. Yhteistyömme jatkui vuoteen 2009 asti.

2009

Vuonna 2009 aloitimme kansainvälisen yhteistyön Praxity-verkoston kanssa. Praxity on maailman suurin kansainvälinen eri maissa toimivien itsenäisten tilintarkastustoimistojen liittouma. Praxityn toiminta ulottuu Aasiasta Amerikkaan – sillä on yli 780 jäsenyritystä, yli 65 000 asiantuntijaa, yli 120 maassa. Praxityn iskulause ”Truly Local, Totally Global, Trusted Advisers” kuvaa sitä, että sen edustajat ovat alansa parhaita. Kansainvälinen IAB (International Accounting Bulletin) on palkinnut Praxityn useina vuosina, viimeksi vuonna 2019, jolloin Praxity valittiin vuoden liittoumaksi.

2013

Vuonna 2013 Tuokko Laskenta Oy sulautui Tuokko Tilintarkastus Oy:öön. Samalla toiminimi muuttui Oy Tuokko Ltd:ksi. Lisäksi asiakkaiden tarpeista kehittyi uusia palveluita kuten yritysvastuuraportointi sekä tietoturva- ja tietojärjestelmäpalvelut.

2021

Vuosi 2021 oli Oy Tuokko Ltd:n juhlavuosi yhtiön toiminnan täyttäessä huikeat 50 vuotta. Juhlistimme tätä upeaa virstanpylvästä julkaisemalla vuoden aikana yhtiömme perustajan, kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokon sekä nykyisen hallituksen puheenjohtaja KHT Timo Tuokon muistelmia mieleenpainuvista tapahtumista ja kommelluksista vuosikymmenten varrella.

2022

Vuonna 2022 julkaisimme Rohkeutta on -teemaa kannattelevan brändivideomme. Haluamme erottua muista toimialamme yhtiöstä erinomaisella palveluasenteella ja asiakkaan elinkaaren kestävällä kumppanuudella. Meiltä saa selkeitä vastauksia, olemme helposti lähestyttäviä ja yhteistyökykyisiä. Lisäksi keskitymme keskustelevaan, ketterään ja energiseen asiantuntijapalveluun sekä asiakkaidemme näkökulmasta olennaisiin asioihin. Meistä jokainen toimii asiakastilanteissa rohkeasti asiakkaan haasteita ratkaisten. Tätä työtä tehdään ensisijaisesti ihminen ihmiselle, ja kyse on luovasta ongelmanratkaisusta.

2024

Vuonna 2024 Olemme edelleen suomalainen yhtiö, jonka päätöksenteko ja vastuu pysyvät kotimaassa. Lisäksi olemme saaneet ensimmäisten tilintarkastusyhteisöjen joukossa rekisteröidyn kestävyystarkastusyhteisön statuksen. Mahdollisuus hakea kestävyystarkastusyhteisöksi tuli mahdolliseksi vuoden alusta, kun EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD tuotiin osaksi Suomen lainsäädäntöä. Lupaamme jatkossakin kehittyä ja pysyä mukana teknologian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelemme nopeasti ja asiantuntevasti sekä olemme luottamuksenne arvoisia. Toimimme ihminen ihmiselle.

Tule osaksi Tuokon joukkuetta

Tutustu avoimuusraportteihin

Julkaisemme tilintarkastusasetuksen mukaisen avoimuusraportin vuosittain. Raportissa on esitetty kyseisen asetuksen edellyttämät tiedot aina kyseiseltä vuodelta.

Avoimuusraportti 2023 (pdf)
Avoimuusraportti 2022 (pdf)
Avoimuusraportti 2021 (pdf)