Tuokko Yritysverotus

Yritysverotus

Asiantuntijamme huolehtivat, että viranomaisille annetaan oikeansisältöiset ilmoitukset oikea-aikaisesti sekä vältetään ylimääräiset verokustannukset ja tarpeettomat riskit. Verotusta koskevat kysymykset nousevat usein esiin muutostilanteissa kuten yrityskaupan tai rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Tämän johdosta veroasioita on hyvä suunnitella jo ennen kuin järjestelyt ovat ajankohtaisia, jotta toimintarakenne olisi kaikilta osin tarkoituksenmukainen ja vältyttäisiin tekemästä yksinomaan verosyistä johtuvia pikaisia järjestelyjä.

Yritysten toimintaympäristö ja verolainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti. Asiantuntijamme seuraavat verolainsäädännössä ja oikeuskäytännössä tapahtuvia muutoksia ja tiedottavat niistä säännöllisesti. Näin varmistetaan, että asiakkaidemme toimintarakenne on nykytilanteeseen soveltuva ja tarkoituksenmukainen.

Tuokon toimintatapa on asiakaslähtöinen ja joustava. Valitsemme kullekin asiakkaalle soveltuvan, tarkoituksenmukaisen lähestymistavan oli sitten kyseessä omistajavetoinen perheyritys tai kansainväliseen konserniin kuuluva yhtiö.

Koska vero-ongelmat ovat harvoin erillään kokonaisuudesta, perehdymme aina asiakkaan erityispiirteisiin ja kokonaistilanteeseen. Huolellisella suunnittelulla pystytään jo ennakolta välttämään epäedullisia tilanteita. Tuokko tarjoaa kokonaisvaltaisen ja suoraviivaisen lähestymistavan veroasioihin, joka tukee asiakkaidemme
liiketoimintaa.

Yritysverotuspalveluissamme tavanomaisia toimeksiantoja:

  • Veroilmoitusten laatiminen ja tarkastaminen
  • Ennakkoratkaisuhakemusten ja poikkeuslupahakemusten laatiminen
  • Vastineiden laatiminen veroviranomaisten selvityspyyntöihin
  • Yrityskaupoissa ja -järjestelyissä avustaminen
  • Verotarkastuksissa ja muutoksenhakuprosesseissa avustaminen
  • Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaseen luovutukseen liittyvät kysymykset
  • Työnantajavelvoitteisiin liittyvä neuvonta
  • Eri verolajeihin liittyvät ohjeistukset ja selvitykset
  • Rajat ylittävät yritysjärjestelyt
  • Suomalaisen yhtiön ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan veron hyvittäminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset
verovapaat matkakustannukset

Vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset

Verohallinto on julkaissut vuoden 2023 verovapaat matkakustannukset. Työnantaja voi maksaa työmatkoista aiheutuneita verottomia kustannuksia työsuhteessa…

Lue lisää
Muutokset verotukseen vuodelle 2023
Muutokset verotukseen vuodelle 2023

Muutokset verotukseen vuodelle 2023

Vuoden vaihtuessa myös verolainsäädännössä ja -linjauksissa tapahtuu muutoksia. Osa muutoksista on hyväksytty hallituksen budjettineuvotteluissa eli…

Lue lisää
Tärkeä muistutus kuljetus- ja työkoneyrityksille
Polttoainetuki

Tärkeä muistutus kuljetus- ja työkoneyrityksille

Polttoainetuen hakuaika päättyy 30.11.2022, hakemus tehdään Valtiokonttorin sähköisessä palvelussa. Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta.…

Lue lisää

Asiantuntijamme