Tuokko Yritysverotus

Yritysverotus

Asiantuntijamme huolehtivat, että viranomaisille annetaan oikeansisältöiset ilmoitukset oikea-aikaisesti sekä vältetään ylimääräiset verokustannukset ja tarpeettomat riskit. Verotusta koskevat kysymykset nousevat usein esiin muutostilanteissa kuten yrityskaupan tai rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Tämän johdosta veroasioita on hyvä suunnitella jo ennen kuin järjestelyt ovat ajankohtaisia, jotta toimintarakenne olisi kaikilta osin tarkoituksenmukainen ja vältyttäisiin tekemästä yksinomaan verosyistä johtuvia pikaisia järjestelyjä.

Yritysten toimintaympäristö ja verolainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti. Asiantuntijamme seuraavat verolainsäädännössä ja oikeuskäytännössä tapahtuvia muutoksia ja tiedottavat niistä säännöllisesti. Näin varmistetaan, että asiakkaidemme toimintarakenne on nykytilanteeseen soveltuva ja tarkoituksenmukainen.

Tuokon toimintatapa on asiakaslähtöinen ja joustava. Valitsemme kullekin asiakkaalle soveltuvan, tarkoituksenmukaisen lähestymistavan oli sitten kyseessä omistajavetoinen perheyritys kuin kansainväliseen konserniin kuuluva yhtiö.

Koska vero-ongelmat ovat harvoin erillään kokonaisuudesta, perehdymme aina asiakkaan erityispiirteisiin ja kokonaistilanteeseen. Huolellisella suunnittelulla pystytään jo ennakolta välttämään epäedullisia tilanteita. Tuokko tarjoaa kokonaisvaltaisen ja suoraviivaisen lähestymistavan veroasioihin, joka tukee asiakkaidemme
liiketoimintaa.

Yritysverotuspalveluissamme tavanomaisia toimeksiantoja:

  • Veroilmoitusten laadinta ja niiden tarkistaminen
  • Ennakkoratkaisuhakemusten ja poikkeuslupahakemusten laadinta
  • Vastineiden laadinta veroviranomaisten selvityspyyntöihin
  • Yrityskaupoissa ja strukturoineissa avustaminen
  • Verotarkastuksissa ja muutoksenhakuprosesseissa avustaminen
  • Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaseen luovutukseen liittyvät kysymykset
  • Työnantajavelvoitteisiin liittyvä neuvonta
  • Eri verolajeihin liittyvät ohjeistukset ja selvitykset

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue uusimmat julkaisumme

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?
tilinpäätös

Mitä yrittäjän tulisi tietää tilinpäätöksestä?

Artikkelissa käsitellään tilinpäätöksen tietoja lähinnä pienyrittäjän näkökulmasta, mutta on toki sovellettavissa myös pieniä suurempiin yhtiöihin.…

Lue lisää

Asiantuntijamme